Ekocentrum Zvířecí pohoda

 

gallery/logo2

                    Aktivity pro děti a dospělé
 prostřednictvím domácích a hospodářských zvířat

gallery/aktivity foto 1

Jak se zmiňujeme v úvodu, náplní ekocentra je přispět k vytváření kladného vztahu člověka ke zvířatům a přírodě, a také pomocí zvířat a přírody přispět v dnešní, tolik uspěchané době, k dobré pohodě člověka.

Zvířata jsou důležitou součástí našich životů. Všichni bychom se měli ke zvířatům chovat eticky a dbát při jejich držení a chovu na splnění veškerých, danému druhu specifických podmínek, které potřebují ke spokojenému a plnohodnotnému životu, bez rozdílu, zdali je zvíře chováno k hospodářskému užitku, či je domácím mazlíčkem.

Děti kontaktní formou vedeme k ochraně zvířat a tím k pochopení důležitého významu, jaký pro nás zvířata a celá příroda mají. V přítomnosti zvířat se děti učí snadněji jim porozumět, získat k nim hezký vztah a pochopit zákonitosti přírody. Je důležité, aby děti věděly, že zvíře je tvor, který cítí bolest, a dokáže projevit emoce, že se například dokáže radovat nebo cítit smutek.

Vybrané aktivity a programy jsou také určeny, s naším klidným a vstřícným přístupem a navíc zdarma, pro děti a dospělé s mentálním, fyzickým a kombinovaným zdravotním znevýhodněním. 

gallery/aktivity fotka 2

 

Přímý kontakt se zvířátky a povídání o nich
 

Umožňujeme přímý kontakt se zvířátky jednotlivcům a skupinám. Zvířátka jsou velice kontaktní a k lidem důvěřivá. Jednotlivá zvířátka si můžete zblízka prohlédnout, pohladit, vyslechnout zajímavé povídání nejen o daném živočišném druhu, ale také povídaní o jejich osudech.

Pro ty, kteří se bojí svezení na koni, je tato aktivita, kdy si mohou koně pohladit, nebo se o něj opřít ze země a cítit ho, příjemným a silným zážitkem. Především pro nevidomé je tento vjem neobyčejným zážitkem.
 

Cena: vstupné dobrovolné

 

 

Odpočinkové procházky do přírody na koni s vodičem

 

Klient je na koni vždy veden na ruce a v přírodě.  Naše 3 kilometrová trasa vede polní cestou a lesem. Snažíme se o to, aby kontakt klienta s koněm byl co nejbližší. Každý si může koně nejprve vyčistit a současně se dozví mnoho informací o jeho chovu. Z výbavy používáme pouze deky a madla, aby klient souzněl s pohyby koně, a tím to jeho tělu nejvíce prospívalo. Tato aktivita je příjemný a nejčastěji vyhledávaný druh relaxace. Vhodné i pro začátečníky bez předchozích zkušeností.

Cena: 250 Kč / hod

Svezení na koni, či poníkovi probíhá pod pečlivým dohledem zkušené dospělé osoby. Používáme ochranné pomůcky - přilby a vesty (možnost dovezení vlastní helmy - lyžařské, cyklistické).

 

 

Program se zvířátky

 

Připravený program pro děti, trvající 3 - 4 hodiny.  Program je určen pro zájmové skupiny, dětské tábory a také se může stát nevšední narozeninovou oslavou Vašemu dítěti. Děti se seznámí se zvířátky v ekocentru, absolvují soutěže, tvořivou dílničku a na závěr se svezou na koni.

Cena:  dohodou

 

Venčení pejsků

 

Umožňujeme kontakt a venčení s našimi pejsky. Pro toho, kdo nemůže mít pejska z časových, zdravotních nebo jiných důvodů, je toto skvělou alternativou. Naši pejsci jsou zvyklí na kontakt s dospělými i dětmi. Již svou přítomností Vám udělají radost a procházka po lese je s nimi terapií pro tělo i duši. Venčit může jednotlivec, rodiny nebo větší skupina zájmového kroužku. Pejsků, kteří s Vámi mohou jít na procházku, je osm. V případě dětí mladších 15 let, půjčíme pejska pouze v doprovodu dospělého (výjimkou jsou pravidelní návštěvníci).

 

Výcvik ovladatelnosti a komunikace psů

 

Pravidelně využívá prostory našeho ekocentra také instruktorka výcviku psů Míla Beranová, která pořádá pro veřenost lekce výchovy a výcviku psů a rekreační agility

­Výcvik psů probíhá pomocí pozitivních metod. Metody výcviku jsou vhodné pro všechny věkové kategorie psů (protože i starého psa novým kouskům naučíte).

Všichni pejsci osvojení ze Zvířecí pohody mají první dvě lekce zdarma.

Kontakt pro rezervaci výcviku psů:
Míla Beranová
tel.č: 604 820 019, e-mail: info@vycvikpsuhrou.cz, www.vycvikpsuhrou.cz