Pomáhají nám

Jmenovitě bychom rádi poděkovali:

 

-  herci, kaskadérovi a režisérovi Mgr. Petru Jáklovi za náklonnost, kterou projevil vůči naší práci a stal se
   patronem našeho ekocentra.

 

Srdečně Vám děkujeme, že jste se rozhodli podpořit naší neziskovou organizaci.

Je mnoho organizací, které zachraňují zvířecí životy a téměř všechny spojuje touha pomáhat, a také veliká zodpovědnost za péči o své svěřence.
Každý den je pro nás náročný. Aby bylo zvíře v dobré kondici, musí mít dostatek vyvážené kvalitní potravy, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, kvalitní veterinární péči a naši neustálou pozornost podpořenou chovatelskými zkušenosti. U nemocných a starých zvířat je celková péče o mnoho náročnější.
Tímto děkujeme za Vaši důvěru. Zveřejňujeme seznamy dárců a dveře jsou u nás otevřené, aby se každý dárce mohl podívat, jak je s jeho finančním či materiálním darem naloženo. V jakém zdravotním a výživovém stavu jsou naši svěřenci a jak celé ekocentrum a jeho smysl funguje.

Velice si vážíme Vaší pomoci a těšíme se na setkání a doufáme, že návštěvou u nás budete spokojeni, že je Váš dar smysluplně využit.

 

 

gallery/pomahají nam 1


  - MVDr. Marianě Rozlozsnikové za obětavou péči o naše zvířecí svěřence, kontakt: mariana.r@seznam.cz,  
     tel.:  728 333 284, veterinární ordinace Otmíče

- panu Karlovi Novotnému st. za jeho pravidelnou pomoc při výstavbě a zvelebování prostor ekocentra

- panu Františku Lorencovi za vytvoření našeho krásného loga

- Podbrdským novinám v zastoupení paní Šestákové-Vaculíkové, díky níž se nám daří najít nový domov
   opuštěným pejskům, kontakt: www.podbrdskenoviny.cz 

- městu Žebrák za finanční podporu našeho ekocentra, kontakt: www.mestozebrak.cz

- Tomášovi  “Budíkovi“ za velikou podporu pomocí benefičních koncertů, které pro naše ekocentrum
   pravidelně organizuje

­- panu Martinovi Knytlovi z firmy UCB Technometal, s.r.o. za pravidelnou finanční podporu našeho ekocentra, 
  ​kontakt: www.litina.info/

- Řízení letového provozu ČR, s.p. za finanční prostředky na pořízení nájezdové rampy pro vozíčkáře, zázemí
  pro návštěvníky a naučné cedule,  kontakt: www.rlp.cz

- panu Valterovi a firmě Document Data Services s.r.o., za pravidelnou finanční pomoc, kontakt: www.ddservices.cz

- Nadaci ČEZ za podporu chodu ekocentra v roce 2017, kontakt: www.nadacecez.cz

- MgA. Jiřímu Pritzovi za pravidelnou finanční podporu ekocentra

-  společnosti Pet Center CZ s.r.o., za pravidelný předvánoční dar v podobě krmiv, kontakt: www.petcenter.cz

-  specializované prodejně SUPER  ZOO za organizaci předvánočních sbírek, kontakt: www.superzoo.cz

e-shopu KUPUJTED.CZ za podporu ekocentra v podobě krmiv pro psy a kočky, kontakt:http://kupujted.cz/

- paní Šárce Morysové z Chýnice za pořádání vánočních sbírek

- manželům Marečkovým za podporu ekocentra v podobě krmiv pro psy a kočky, kontakt: www.hallafoder.cz 

- Studiu VINTAGE za podporu opuštěných psů, kontakt: www.studio-vintage.cz

­­­- Marcelám Kozákovým a rodině Procházkových za pomoc při pořádání našich akcí a pravidelné venčení pejsků

gallery/ikona adopce na dalku
gallery/ikona seznam sponzoru